Misschien kent u de J.H. Donnerschool in de Glind?

De J.H. Donnerschool is een echt andere school dan alle andere scholen in de regio. Een school waar bijzonder kwetsbare en vaak ook al door het leven gekwetste leerlingen nieuwe kansen wordt geboden om in onze samenleving een eigen plek te vinden. De leerlingen komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Zij hebben namelijk een dubbele tegenslag:

  • én zij hebben al veel meegemaakt of hebben hinder ervaren door bijvoorbeeld trauma’s, hechtingsproblematieken, ASS problematiek en diverse combi’s van diagnoses

  • én zij hebben niet de uiterlijke kenmerken, die kinderen met een zichtbare handicap een hogere gunfactor verschaffen

Echte compassie met deze kinderen in de samenleving is daardoor niet vanzelfsprekend. Maar zoals Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar …… Zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.

Dat is precies, wat de J.H. Donnerschool doet, maar het ontbreken van brede maatschappelijke steun en voldoende middelen maakt het werk voor de leerkrachten van de J.H. Donnerschool extra zwaar. Hoeveel liefde de leerkrachten zelf ook hebben voor de aan hen toevertrouwde kinderen.

Dáárom is er sinds mei 2020:

'De Vrienden van de J.H. Donnerschool'

Missie van 'Vrienden'

Missie van de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ is het mogelijk maken van zaken, die belangrijk zijn voor de leerlingen, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. De gedoneerde gelden komen rechtstreeks ten goede aan de projecten uit deze lijst. U wordt al ‘Vriend’ vanaf € 25,-. Maar u mag natuurlijk ook 100 x € 25 per jaar doneren of in natura actief worden. Wat u ook bijdraagt: de kinderen en hun begeleiders zijn er blij mee en dankbaar om.


Financiële gegevens en ANBI registratie zijn van de school.

Dus geen aparte stichting en daarmee gepaard gaande overbodige bureaucratie.
Zo blijft er niets aan 'een strijkstok' achter.

Bankrekeningnummer: NL30ABNA0439794722

RSIN of fiscaal nummer: 812985953


Oud leerlingen

We stellen u graag aan enkele oud-leerlingen voor. Zij hebben met ‘onze’ school als basis vorm en inhoud aan zijn/haar leven gegeven.

Projecten

Op de pagina Projecten kunt u zien, wat inmiddels met steun van de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool kon worden gerealiseerd.

Heb je vragen?