Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Presentatie Vrienden van de J.H. Donnerschool

Er is een presentatie gemaakt over de school en het belang van 'De Vrienden', die we graag willen verzorgen bij Service- en Businessclubs.
Wie helpt ons aan nieuwe contacten?

Waarom de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool'?

Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt het zo: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar …… zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.

Met de 'Vrienden' zoeken we brede maatschappelijke steun en voldoende middelen om het werk dat de leerkrachten met veel liefde doen te helpen mogelijk maken.

Lees hier hoe oud burgemeester Asje van Dijk zijn vriendschap met onze school op een heel bijzondere manier heeft ingevuld.

Missie van de 'Vrienden'?

Het mogelijk maken van zaken, die belangrijk zijn voor de leerlingen, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. U kunt vriend worden in natura, maar u wordt ook al ‘Vriend’ vanaf € 25,- per jaar.

Geen geld aan de strijkstok!

De gedoneerde gelden komen altijd rechtstreeks ten goede aan de projecten uit deze lijst.

Hoe u ook bijdraagt: de kinderen en hun begeleiders zijn er blij mee en dankbaar om.

Financiële gegevens en ANBI registratie zijn van de school.

Dus geen aparte stichting en daarmee gepaard gaande bureaucratie.
Zo blijft er niets aan 'een strijkstok' achter.

Bankrekeningnummer: NL30ABNA0439794722

RSIN of fiscaal nummer: 812985953


Oud leerlingen

We stellen u graag aan enkele oud-leerlingen voor. Zij hebben met ‘onze’ school als basis vorm en inhoud aan zijn/haar leven gegeven.

Projecten

Op de pagina Projecten kunt u zien, wat inmiddels met steun van de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool kon worden gerealiseerd.

Heb je vragen?