Vrienden van de J.H. Donnerschool

Misschien kent u de J.H. Donnerschool in de Glind? Er gebeuren daar namelijk bijzondere dingen.

Tjeert Jan Bosman – directeur VSO – is bijvoorbeeld op dit moment trots, omdat alle leerlingen voor het volwaardige VMBO-diploma zijn geslaagd. Op maandag 6 en dinsdag 7 juli is de uitreiking van de diploma’s in twee shifts gevierd. Op 7 juli in aanwezigheid van onderwijsminister Slob. Fantastisch!!!

De leerlingen op de J.H. Donnerschool komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Zij hebben namelijk een dubbele tegenslag:

  • én zij hebben al veel meegemaakt of hebben hinder ervaren door bijvoorbeeld trauma’s, hechtingsproblematieken, ASS problematiek en diverse combi’s van diagnoses
  • én zij hebben niet de uiterlijke kenmerken, die kinderen met een zichtbare handicap een hogere gunfactor verschaffen

Echte compassie met deze kinderen in de samenleving is daardoor niet vanzelfsprekend. Maar zoals Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar …… Zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.

En dat is precies, wat de J.H. Donnerschool doet.

Daarom zijn wij op zoek naar u. Naar vrienden – particulieren en bedrijven -, die om de J.H. Donnerschool heen willen gaan staan. Met belangstelling, een donatie, met stageplekken of in natura. Doet u ook mee?U wordt al ‘Vriend’ vanaf € 25,-. Maar u mag natuurlijk ook 100 x € 25 per jaar doneren. Wat u ook bijdraagt: de kinderen en hun begeleiders zijn er blij mee en dankbaar om.

Meer informatie vindt u in onze Vriendenflyer.

Kijk nog even op de projectenlijst. Dan ziet u wat de school voor wensen heeft en kunt u meteen bepalen, waaraan u zou willen bijdragen.


Het doel van de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ is het mogelijk maken van projecten, die door de school als dienstbaar worden geacht voor de leerlingen, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. De gedoneerde gelden komen rechtstreeks ten goede aan de projecten uit deze lijst. Nergens blijft geld ‘aan de strijkstok’ achter.

‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ is om overbodige bureaucratie te voorkomen geen aparte stichting en maakt gebruik van de administratieve mogelijkheden van de J.H. Donnerschool. Financiële gegevens en ANBI registratie zijn derhalve dezelfde als die van de school zelf.

Bezoekadres
Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind
tel. 0342 – 452044 
Postadres
Postbus 492
3770 AL Barneveld

Bankrekeningnummer: NL30ABNA0439794722
RSIN of fiscaal nummer:  812985953


Persberichten:

Sponsors

Bezoek ook de sponsorpagina, bedrijven die voor € 500 of meer bijdragen.