Missie van de 'Vrienden'?

Een grote kring om te school realiseren. U kunt Vriend worden met donatie(s), maar ook zonder.
Door bijvoorbeeld onze Facebookpagina te volgen of onze flyer in uw vriendenkring te verspreiden.

Donaties maken dingen mogelijk die belangrijk zijn voor de leerlingen, maar waarvoor de school het geld liever niet uit de rijksvergoeding voor de leermiddelen wil halen. Soms mag dat zelfs wettelijk niet. 

Via ons formulier kunt u zich voor deze en andere mogelijkheden aanmelden.

Veel meegemaakt

De leerlingen op de J.H. Donnerschool hebben al veel meegemaakt. Daardoor zijn ze niet (meer) welkom in het reguliere onderwijs. De Donnerschool biedt deze leerlingen een veilige en liefdevolle leeromgeving om hun talenten te ontwikkelen en daarmee alsnog een echt perspectief. Maar de school mist het grote netwerk dat gewone scholen voor basis- en voortgezet onderwijs wel hebben. Met de Vrienden willen we dit gemis opvullen, door samen een netwerk onder en rond de Donnerschool te bouwen.

Lees hier een brief van een oud-leerling aan Jan Hofman (bestuurder) en je beseft meteen, hoe belangrijk deze school kan zijn in het leven van de leerlingen.

Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt het zo: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar …… zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.” 

Financiële gegevens en ANBI registratie zijn van de school.

Dus geen aparte stichting en daarmee gepaard gaande bureaucratie. 

Bankrekening:
NL61 ABNA 0110 1232 71 t.n.v. de J.H. Donnerschool

RSIN of fiscaal nummer:  812985953

Oud leerlingen
We stellen u graag aan enkele oud-leerlingen voor. Zij hebben met ‘onze’ school als basis vorm en inhoud aan zijn/haar leven gegeven.

Projecten

Op de pagina Projecten kunt u zien, wat inmiddels met steun van de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool kon worden gerealiseerd.

Heb je vragen? Mail dan naar informatie@vrienden-donnerschool.nl