De leerlingen op de J.H. Donnerschool hebben al veel meegemaakt. Daardoor zijn ze niet (meer) welkom in het reguliere onderwijs. De Donnerschool biedt deze leerlingen een veilige en liefdevolle leeromgeving om hun talenten te ontwikkelen en daarmee alsnog een echt perspectief. Maar de school mist het grote netwerk dat gewone scholen voor basis- en voortgezet onderwijs wel hebben. Met de Vrienden willen we dit gemis opvullen, door samen een netwerk onder en rond de Donnerschool te bouwen.

Lees hier een brief van een oud-leerling aan Jan Hofman (bestuurder) en je beseft meteen, hoe belangrijk deze school kan zijn in het leven van de leerlingen.

Waarom de 'Vrienden'?

Wilma Gorissen van ons comité van aanbeveling zegt het zo: “Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar …… zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs.” 

Download de flyer en deel die in je netwerk.

De J.H. Donnerschool biedt speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag op gebied van gedrag en/of psychiatrie.

 Leerlingen die vast zijn gelopen in het reguliere onderwijs. 

Klik hier om de flyer van de Donnerschool in De Glind te downloaden.

Missie van de 'Vrienden'?

Het mogelijk maken van zaken die belangrijk zijn voor de leerlingen, maar waarvoor de school het geld liever niet uit de rijksvergoeding voor de leermiddelen wil halen. Soms mag dat zelfs wettelijk niet. 

Hoe word je Vriend van de J.H. Donnerschool?

Hoewel we blij zijn met elke donatie, willen we met de Vrienden niet een gewone doneerclub zijn of worden. Dus

Mail ontvangen

Vriend worden door alleen de mail voor de Vrienden te willen ontvangen.
We houden je dan ongeregeld op de hoogte en als je dat leuk vindt, kun je er op reageren. Voor de school (leerkrachten, leerlingen, directie, bestuur, raad van toezicht, comité van aanbeveling) is het vooral van belang om te weten, dat er veel mensen zijn, die om hen heen te staan.

Iets van jou zelf geven

Vriend worden door iets bijzonders van jezelf. 

Lees hier hoe oud burgemeester Asje van Dijk van Barneveld zijn vriendschap met onze school op een heel bijzondere manier heeft ingevuld.

Een ander voorbeeld:  één van de andere Vrienden hoorde op een businessclub avond van SDV Barneveld, dat AFAS kaartjes beschikbaar stelde. Hans legde het contact tussen school en AFAS. Het gevolg was, dat een grote groep leerlingen op woensdagmiddag 6 april met enkele opa's de musical 14 bezocht en gratis in het AFAS-theater een geweldige middag had.


Inspelen op vragen

Vriend worden door in te spelen op een vraag vanuit de school.
Zo reageerden enkele Vrienden op de vraag om vlaggetjes op Koningsdag 2022, waardoor het schoolplein er reuze gezellig uitzag.

Handen uit de mouwen

Vriend worden door je op te geven voor de 'handen uit de mouwen'
of je nou handig bent of helemaal niet, maar wel beschikbaar wilt zijn, als er een keer iets 'moet' gebeuren. SAMEN de handen uit de mouwen steken, is voor de school een cadeau, maar het is ook gewoon heel leuk voor jou.

Financiële bijdrage

Ja, het kan ook via een financiële bijdrage. Voor de één is € 10 een enorm bedrag,  een ander mist € 250 maandelijks niet eens. Met elk bedrag zijn we SAMEN blij. Met geld kan de school dingen realiseren, die normaal gesproken niet mogelijk zijn. 

Belangrijk om te weten!

Giften komen altijd en 100% rechtstreeks ten goede aan de projecten. 

Zie hier de lijst met gerealiseerde en nog niet gerealiseerde projecten

Hoe en wat u ook bijdraagt: de leerlingen en hun begeleiders zijn er blij mee en dankbaar om. 

Ambassadeur zijn

Ach, iedereen is wel eens op een feestje. Iedereen heeft wel een soort van een netwerk of maakt deel uit van een clubje. Dat kan een serviceclub zijn of een fietsclub.

En wat is er dan leuker om eens wat moois te vertellen over die fantastische school, die leerlingen een tweede, derde, vierde etc. kans geeft: de Donnerschool. Op deze website vind je allerlei informatie en als je Vriend bent, houden we je graag actueel op de hoogte.

Belangrijk om te weten: Van alle giften aan de Vrienden blijft geen cent aan de strijkstok hangen. Elke cent komt rechtstreeks ter beschikking van de school!

Financiële gegevens en ANBI registratie zijn van de school.

Dus geen aparte stichting en daarmee gepaard gaande bureaucratie. 

Bankrekeningnummer: NL61 ABNA 0110 1232 71 t.n.v. de J.H. Donnerschool

RSIN of fiscaal nummer:  812985953


Oud leerlingen

We stellen u graag aan enkele oud-leerlingen voor. Zij hebben met ‘onze’ school als basis vorm en inhoud aan zijn/haar leven gegeven.

Projecten

Op de pagina Projecten kunt u zien, wat inmiddels met steun van de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool kon worden gerealiseerd.

Heb je vragen? Mail dan naar informatie@vrienden-donnerschool.nl