Vrienden niet gewoon een doneerclub

Sinds de start van de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ is er veel bereikt. In mei 2020, bij de start, was er op de school een flinke achterstand in middelen en materialen. Sindsdien zijn mede dankzij de Vrienden belangrijke projecten gerealiseerd. Dat daarmee, onbedoeld de Vrienden van de J.H. Donnerschool het imago kreeg van een doneerclub, hadden wij ons van te voren onvoldoende gerealiseerd. 

Wat we wilden uitdragen, is dat deze school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs nu en later uw aandacht nodig heeft. De school ervaart inmiddels dat inwoners van de gemeente Barneveld en daarbuiten blij zijn met deze school. Omdat de leerlingen echt goed onderwijs en begeleiding krijgen, zij horen erbij! Meer dan 100 mensen hebben zich inmiddels aangemeld als vriend en er is een comité van aanbeveling met prominenten uit de gemeente.

Nu willen we een volgende stap zetten. Wij willen een vernieuwd imago van ‘De Vrienden van de J.H. Donnerschool’. Al blijven we natuurlijk heel blij met donaties groot en klein, laat duidelijk zijn: ‘De Vrienden’ is geen …..‘doneerclub’. Als ‘Vrienden’ willen we een ondersteunende organisatie zijn voor de school, de leerlingen en de medewerkers. Een kring van betrokken mensen rond de school, daar gaat het om.

Kinderen in Nederland behoren tot de meest gelukkige en best-opgeleide kinderen ter wereld. Maar een klein deel heeft een minder gelukkige historie. Leerlingen op de J.H. Donnerschool zijn normaal begaafde leerlingen. Leerlingen op de so-locatie werken bijvoorbeeld gewoon in lesmaterialen van het reguliere basisonderwijs en op de vso-locatie krijgen leerlingen  ook een volwaardig vmbo- of mbodiploma. Op de J.H. Donnerschool voelen ze zich wel veilig, daar ontdekken ze hun talenten en krijgen ze de mogelijkheid te leren. Zij krijgen daarbij ondersteuning bij het gedrag. Door negatieve jeugdervaringen ontstaat namelijk vaak gedrag dat het leren kan belemmeren. De Donnerschool ziet het gedrag van zijn leerlingen als communicatiemiddel. 

Honderd jaar geleden was het een zeldzaamheid wanneer iemand voor zijn 80-ste te maken kreeg met een depressie. In 2020 had een kwart van de mensen zelfs voor zijn 25-ste al daarmee te maken gekregen. In een wereld die steeds veeleisender wordt voor individuen, wordt het steeds lastiger om aan die eisen te voldoen. Dat heeft enorme gevolgen voor de volwassene die het treft, maar voor kinderen en jongeren zijn die gevolgen nog groter. De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog aan het groeien. Hersenen ontwikkelen zich voor het grootste deel in de periode tot ons vierde levensjaar en zijn pas helemaal uitgegroeid rond ons 23-ste levensjaar.

In die eerste vier jaar kunnen kinderen leren liefdevolle relaties te leggen en daarmee menselijkheid. Maar ze zijn juist in die periode ook uiterst kwetsbaar. Wanneer de liefdevolle verbindingen in die vroege periode van het leven niet worden ontwikkeld, dan kan een trauma ontstaan. Een trauma werkt het ontwikkelen en leren tegen. Kinderen met een trauma leven in continue stress. En die stress belemmert het leren. Daarom is belangrijk hen te begeleiden door bijvoorbeeld het gedrag te ondertitelen. Als je weet wat jou angstig maakt en de stress kan afnemen, dan pas kan een mens leerstof tot zich nemen.  

Pas vanaf ongeveer 1990 is de grote invloed van trauma’s ontdekt. Naast Trauma Company uit Kootwijkerbroek en het Centrum voor Jeugd en Gezin is ook de J.H. Donnerschool in De Glind anno 2022 gespecialiseerd in trauma sensitief onderwijs. Op de school wordt de invloed van trauma’s onderkend. Op de J.H. Donnerschool krijgen kinderen en jongeren - die op jonge leeftijd soms al zijn beschadigd - alsnog de mogelijkheid om in een veilige en rijke leeromgeving de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ wil deze kinderen en jongeren helpen om gewoon mee te kunnen gaan doen in de maatschappij.

Diverse projecten zijn inmiddels gerealiseerd door interventie van de vrienden. In 2021 mocht de school een groot bedrag ontvangen voor het nieuwe technieklokaal van een fonds na informatie te hebben gekregen van één van de leden van het comité van aanbeveling van de vrienden. Enkele weken terug kon een grote groep leerlingen genieten van 14-de musical, doordat één van de Vrienden alert reageerde op een uitnodiging van Afas-directeur Herman Zondag tijdens Businessclub avond bij SDV Barneveld. En eind mei kon de opbergplaats voor speelmaterialen (zie foto) worden opgeleverd, mogelijk gemaakt door het bijzondere cadeau van voormalig burgemeester Asje van Dijk.

Het zijn voorbeelden van wat is gedaan dankzij de vrienden. Wat niet zichtbaar is, maar net zo belangrijk is, dat medewerkers van de school weten, dat zij er niet alleen voor staan. Dat er mensen zijn, die zij niet dagelijks zien en die ze misschien niet eens kennen, maar die wel betrokken zijn. Mensen die misschien alleen maar graag lezen over wat er op de school allemaal gebeurt. Mensen die op verjaardagen en feestjes enthousiast vertellen over het goede, wat op deze school gebeurt. Over kinderen die kansen krijgen, kansen benutten en die weer perspectief krijgen. Zoals die ene zesjarige jongen die door zijn stiefvader samen met zijn halfbroertje van drie uit de auto werd gezet in De Glind met als boodschap: “Bel daar maar aan.” Die zesjarige jongen is nu leraar op een PABO, opleidingsschool voor onderwijzers. En weer betrokken bij zijn ‘oude’ school. 

Veel lezers van onze Barneveldse Krant zullen vast geïnspireerd zijn om zich ook aan te melden als vriend. Op de homepagina van de website www.vrienden-donnerschool.nl kun je bij één van de zes oranje-rode blokjes aangeven, hoe jij die vriendschap vorm zou willen geven. Maar waarvoor je ook kiest: Je laat zien dat jij of u achter deze kinderen en jongeren staat! En daar zijn leerlingen, ouders en leerkrachten heel blij mee en dankbaar voor.