Dit is de vijfde nieuwsbrief speciaal voor de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool'. In voorgaande nieuwsbrieven schreven we: "Zodra het weer kan, organiseren we graag een speciale Vriendendag. Om kennis te maken. Om te laten zien wat er allemaal is gedaan met jullie bijdragen en om samen plannen te maken voor de toekomst." Dat moment is aangebroken! Je leest erover in deze nieuwbrief met nog veel meer nieuws over onze J.H. Donnerschool in De Glind.

Open dag 'Vrienden' op 27 oktober 2021

Anderhalf jaar geleden startten we de actie 'Vrienden van de J.H. Donnerschool', maar door corona konden we jullie (de die zich aanmeldden om mee te doen) niet ontvangen.
Doordat de coronaregels duidelijk minder streng zijn geworden, zijn jullie op
27 oktober van harte welkom van 15.00 - 16.30 uur.

De uitnodiging per mail volgt nog.

U / jij komt toch ook?

Presentatie voor serviceclubs en bedrijven

Er is tijdens het afgelopen anderhalf jaar veel materiaal gemaakt en verzameld om daarmee een presentatie te kunnen geven over het belang van de Donnerschool en de 'Vrienden'.

Met die presentatie willen we serviceclubs, bedrijvenkringen en eventueel ook Kerkenraden interesseren.

Wie brengt ons in contact?

Leslokaal techniek

Het leslokaal techniek is gereed! Dat kunnen we dus op 27 oktober met elkaar gaan bekijken. De gereedschappen zijn erg verouderd. De mensen die techniek (gaan) geven, hebben al nieuwe gereedschappen besteld.

Leslokaal koken

Dit leslokaal wordt in de week van 25 oktober naar verwachting opgeleverd. Waarschijnlijk kunnen we dit op de open 'Vriendendag' ook al bekijken.

Inrichting lokalen VSO De Glind

De uitbreiding van de VSO-school vordert gestaag. Oplevering is naar verwachting op 15 oktober. De locatie heeft nu ruimte gebrek, dat is lastig en hinderlijk. Hopelijk is dat eind oktober over!

2 leslokalen zijn in de zomervakantie inmiddels voorzien van nieuw meubilair. Na de oplevering van de nieuwbouw volgen de lokalen van de uitbreiding.


Comité van aanbeveling

"Het specifieke aanbod vraagt om extra middelen die niet uit de reguliere bekostiging kunnen worden betaald. Daarom ondersteun ik de werving van donateurs en begunstigers van harte."

Kees is al sinds 1972 in de jeugdzorg betrokken geraakt bij de J.H. Donnerschool. Achtereenvolgens als groepsleider, hoofd pedagogische dienst in Jeugddorp De Glind en tenslotte als voorzitter van de Raad van Toezicht. Kees is lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Hofman

Bestuurder van de J.H. Donnerschool:

'Jongeren die al zoveel hebben meegemaakt op te laten groeien vraagt om een vangnet van mensen, die hen een goede toekomst gunnen. Mensen die hen een rijke leeromgeving gunnen, waardoor zij merken: Wij staan achter JOU!


Dat zijn de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’.

Nog geen Vriend?

Ben jij nog geen 'Vriend', maar wil je wel graag meehelpen om een grote kring om deze bijzondere speciale school te vormen?

Surf dan naar https://www.vrienden-donnerschool.nl/vrienden en meld je aan.