J.H. Donnerschool ontvangt haar Vrienden

Op woensdagmiddag 27 oktober 2021 kon de J.H. Donnerschool voor de eerste keer haar vrienden ontvangen. Een school die kinderen een toekomst geeft, die zij zonder de J.H. Donnerschool nauwelijks of misschien helemaal niet zouden hebben.


In mei 2020 werd de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ opgericht. Leerlingen op de J.H. Donnerschool hebben een reguliere intelligentie, maar krijgen ondersteuning bij het gedrag. Gedrag dat vaak is ontstaan vanuit negatieve ervaringen die zij in het verleden hebben ondergaan. De vso-locatie van de J.H. Donnerschool werkt o.a. samen met het Johannes Fontanus College, De Meerwaarde en MBO Amersfoort. Leerlingen kunnen daardoor een officieel vmbo of mbo-1 diploma halen.


De school leidt de leerlingen dus o.a. op tot een volwaardig vmbo-diploma. Een reguliere school voor voortgezet onderwijs heeft vanuit overheidsbeleid meer middelen voor de salariëring van medewerkers, voor huisvesting en inrichting van vaklokalen. Daarnaast heeft de J.H. Donnerschool een breed draagvlak vanuit de samenleving nodig om de ambities te realiseren.

De ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’ werd opgericht om mee te helpen om deze kinderen en jongeren, met altijd die dubbele tegenslag van enerzijds geen zichtbare problemen maar wel die grote ondersteuningsbehoefte, een kans te bieden om gewoon mee te kunnen doen aan de maatschappij. Als we hen vroegtijdig ondersteuning bieden, gaat dat uiteindelijk leiden tot lagere kosten. En dat levert een win-winsituatie op voor leerlingen én voor de maatschappij.


Gisteren konden - door corona veel later dan gewenst - eindelijk deze vrienden worden uitgenodigd. Diverse projecten zijn gerealiseerd door interventie van de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool. ‘Dat gebeurde dankzij grote financiële donaties zoals bijvoorbeeld het cadeau van voormalig burgemeester Asje van Dijk, maar ook door jaarlijkse donaties vanaf € 25.


En de school heeft ook nog een aantal belangrijke wensen. Zoals bijvoorbeeld

  1. IMC Basis: Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is IMC Basis een grote motivator om mensen vol passie over hun beroep te horen spreken en in levende lijve te zien. De kosten hiervan komen jaarlijks terug en zijn fors. Behalve donaties zijn ook bedrijven belangrijk, die onze kinderen hun beroep willen laten zien en ervaren. De school zoekt hiervoor professionals vanuit alle sectoren

  2. Trauma Company: Continue ondersteuning door Trauma Company is een bijzonder extra, waarmee zowel de leerkrachten als ook onze leerlingen enorm worden geholpen.

  3. STEAM bereidt leerlingen ook in het vso spelenderwijs voor op de toekomst. Zo worden competenties als samenwerken, onderzoeken, probleemoplossend denken en programmeren gestimuleerd. STEAM staat voor Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (bouwkunde), Arts (kunst) en Mathmetics (wiskunde).

  4. Gereedschappen: De school heeft een nieuw ingericht technieklokaal, maar er is nog behoefte aan diverse gereedschappen. De vrienden gaan daarvoor zorgen!


Achtergrond

Honderd jaar geleden was het een zeldzaamheid wanneer iemand voor zijn 80-ste te maken kreeg met een depressie. In 2020 had een kwart van de mensen zelfs voor zijn 25-ste al daarmee te maken gekregen.


In een wereld die steeds veeleisender wordt voor individuen, wordt het steeds lastiger om aan die eisen te voldoen. Dat heeft enorme gevolgen voor de volwassene die het treft, maar voor kinderen en jongeren zijn die gevolgen nog groter. De hersenen van kinderen en jongeren zijn nog aan het groeien. Hersenen ontwikkelen zich voor het grootste deel in de periode tot ons vierde levensjaar en zijn pas helemaal uitgegroeid rond ons 23-ste levensjaar.


In die eerste vier jaar kunnen kinderen leren liefdevolle relaties te leggen en daarmee menselijkheid. Maar ze zijn juist in die periode ook uiterst kwetsbaar. Wanneer de liefdevolle verbindingen in die vroege periode van het leven niet worden ontwikkeld, dan kan een trauma ontstaan. Kinderen met een trauma uiten dat door bevriezen, vluchten of te vechten. Een trauma werkt het ontwikkelen en leren tegen, doordat deze kinderen continu in een stress leven. Het is belangrijk hen te begeleiden door het gedrag te ondertitelen, dat is uitleg geven wat je ziet en wat er met hen gebeurd.


Pas sinds de tweede helft van de vorige eeuw ontdekte men, dat 50% van onze persoonlijkheid DNA gerelateerd is en de andere 50% wordt gebouwd in de context waarin we opgroeien. En pas vanaf de jaren negentig ontdekte men de grote invloed van trauma’s. Een trauma dat in de vroege jeugd of zelfs al voor de geboorte kan zijn ontstaan.


De verbinding tussen het fysiek en psychisch welbevinden, komt steeds de laatste jaren steeds centraler te staan. Gelukkig zijn er ook in Nederland organisaties die kennis hebben opgedaan en hulp bieden. Ook in de gemeente Barneveld zijn meerdere effectieve initiatieven:

  • Vanuit Kootwijkerbroek bijvoorbeeld begeleidt Trauma Company onder andere leerkrachten, (pleeg- en gezins-) ouders, therapeuten, psychologen, coaches, en politieambtenaren,

  • In Barneveld is het Centrum voor Jeugd en Gezin, het centrale punt voor alle vragen op het gebied van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van zwangerschap tot 18 jaar.

  • De J.H. Donnerschool in De Glind. Een school die kinderen - die op jonge leeftijd soms al enorm zijn beschadigd - alsnog de mogelijkheid biedt om in een veilige en leuke omgeving te leren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.


Een structureel stressvolle omgeving is één van de moeilijkste plekken voor een kind om psychisch gezond op te groeien. Stressvolle plekken worden veroorzaakt door bijvoorbeeld oorlog en ruzie maar ook als ouders armoede ervaren of schulden hebben. Het aantal kinderen dat moet opgroeien in langdurige armoede is de achterliggende jaren in Nederland gegroeid. Zou dit ook een oorzaak kunnen zijn van de grote druk op de Jeugdhulp? En wat is het effect als deze kinderen, later volwassen zijn? Door nu hulp in te zetten, zorgen we dat mensen positief hun toekomst kunnen inzien. Een oproep is op zijn plaats aan de politiek om de beleidsadviezen op te volgen zoals geformuleerd door de Sociaal -Economische Raad (SER) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).


Comité van aanbeveling

Een aantal bekende Barnevelders vormt samen het comité van aanbeveling voor de J.H. Donnerschool in De Glind. Dat zijn Karina van Triest (bestuurder CJG), voormalig burgemeester Asje van Dijk, Wilma Gorissen (directeur-bestuurder van Ons Bedrijf en bestuurslid BIK), Kees van der Werf (voormalig raadslid), Ellen Alders (directeur Welzijn Barneveld), Dr. Tom van den Belt (filosoof en wetenschapper), Monique Rosbergen (lid van de raad van toezicht van STEV en oud raadslid voor PRO’98) en Lukas Scheijgrond (actief onderwijsman en draagt samen met zijn vrouw een gezinshuis in Voorthuizen).


Ook uw steun als Vriend (in welke vorm ook) wordt zeer op prijs gesteld!