Fantastische foodmarket

De meeste scholen houden aan het einde van het schooljaar traditioneel een musical. Op de J.H. Donnerschool werd dit schooljaar onder andere afgesloten met een door de leerlingen van de groepen 7 en 8 zelf samengestelde 'food market'. In het kader van het IMC Basis project werd het afgelopen jaar veel geleerd over diverse beroepen. "Sommige kinderen bloeiden helemaal open", vertelde Lennah Koster, de coördinator van IMC Basis voor de Donnerschool.


In de laatste weken van het schooljaar werd onder begeleiding van twee gastdocenten een businessplan opgesteld, werden logo's en posters ontwikkeld, een menukaart met prijzen gemaakt en afgesproken wie in de stand de drankjes zou maken, wie zou gaan afrekenen, wie de markt op zou gaan om mensen naar de stand te 'lokken' en wie zou gaan bedienen.


Hieronder een film gemaakt van dat zeer geslaagde evenement. Aan het woord komen leerlingen, ondernemers, locatiedirecteur Dirk Jan de Jong, directeur-bestuurder Jan Hofman en IMC-coördinator Lennah Koster. Zij vertelt je alles over het belang van IMC Basis.

De afsluitende IMC Basismarkt klein Youtube formaat.mp4

Je kunt bovenstaande video ook bekijken en delen via Youtube. Zo breng je dit mooie project op onze prachtige school ook bij anderen onder de aandacht.

Eindelijk was het dan zo ver. 's Morgens was een gezellige markt met tafels en stands opgebouwd en waren de laatste voorbereidingen getroffen. Vlak voor de markt open ging werden onder leiding van Petra Kuhlman de drankjes en onder leiding van Tarik de kipsaté's klaargemaakt. En toen was het tijd voor ouders, vrienden en dorpsbewoners om te komen proeven en ervaren, hoe bekwaam de leerlingen alles tot in de puntjes hadden voorbereid. En ze kwamen in grote getale. Een feestelijke zonovergoten food market zorgde bij de kinderen voor lachende gezichten en bij de ouders en leerkrachten voor veel trots.

Ook de Barneveldse Krant besteedde aandacht aan dit prachtige evenement