Een brug voor de J.H. Donnerschool gezocht

Beste Vriend,

In mei 2020 ben ik begonnen met de 'Vrienden van de J.H. Donnerschool' (Zie de website) Ook jij bent aangehaakt en daar zijn wij - de Donnerschool en ik als initiatiefnemer - heel blij mee en dankbaar voor.

Door corona kon er sindsdien niet zoveel en heb ik me beperkt tot het zoeken van publiciteit en het af en toe sturen van een Nieuwsbrief. Daarin noemde ik de vorderingen van de projecten. Jullie waren ook uitgenodigd voor de presentatie van de feestelijke afronding van het project van groep 7 en 8 op 24 juni. Op de pagina onder deze link vinden jullie een filmpje, wat foto's en een kort verslag van dat zeer geslaagde evenement.

Samen een stap verder zetten

Nu het erop lijkt, dat er binnenkort wel weer veel meer kan, wil ik graag een volgende stap zetten. Meer inzoomen op de inhoud. Want de leerlingen op onze school verdienen het om dezelfde aandacht en mogelijkheden te krijgen als hun leeftijdgenoten op 'gewone' scholen. Gezien de tegenslagen die zij al hebben gehad in hun jonge leven betekent dat eigenlijk zelfs, dat we voor onze school meer draagvlak nodig hebben dan 'gewone' scholen.


Met deze brief probeer ik dus een stap te zetten richting meer draagvlak voor wat onze school zo nodig heeft. Want de J.H. Donnerschool mist de logische netwerken van betrokken ouders en bedrijfsleven, die 'gewone' scholen wel hebben.

Serviceclubs

Natuurlijk vinden we het nog steeds fantastisch, wanneer jij als vriend of vriendin in je eigen vrienden- en familiekring nieuwe Vrienden voor de J.H. Donnerschool weet te vinden. Maar we willen ook graag onze weg vinden richting het bedrijfsleven en serviceclubs als de Rotary, Innerwheel, Lions, Ladies Circle en Kiwanis. Dus als jij lid bent van zo'n serviceclub of iemand kent, die dat is, zouden we het heel erg op prijs stellen, wanneer je een eerste contact voor mij legt. Ik heb vorig zomer een mooie presentatie gemaakt.

Bedrijfsleven

Zowel in het basisonderwijs (SO) als het voortgezet onderwijs (VSO) wil de J.H. Donnerschool zelf graag de brug bouwen naar het bedrijfsleven. In het SO gaat het met name om het kennismaken met beroepen om kinderen een perspectief te bieden van wat er allemaal wel kan! De kinderen op de J.H. Donnerschool hebben vooral in hun leven gemerkt, dat er veel voor hen niet kan. En leren is voor hen dan ook niet vanzelfsprekend iets waar ze van binnenuit blij van worden. Via een heel bijzonder project gebeurt dat inmiddels sinds een jaar wel op de J.H. Donnerschool. Dat project heet IMC Basis. In het filmpje op de pagina onder deze link wordt vanaf de vijftiende seconde heel mooi uitgelegd, wat IMC Basis als doel heeft: door gastdocenten voor de klas te zetten uit allerlei beroepsvelden leren de kinderen over dat vak. De kinderen worden ook meegenomen naar het bedrijf zelf en ervaren zo, wat het betreffende beroep inhoudt. Het filmpje laat zien, hoe de kinderen daardoor gemotiveerd raken.

In het VSO krijgen de leerlingen op de J.H. Donnerschool ook te maken met beroepen. Met name doordat zij kunnen worden opgeleid tot een volwaardig VMBO-diploma in samenwerking met De Meerwaarde. Daarnaast kunnen de leerlingen via een entréetoets richting het MBO. En tenslotte wordt er ook samengewerkt met het Johannes Fontanus College voor leerlingen die langs die meer theoretische weg hun route naar de maatschappij vinden.

Zowel voor het regionale bedrijfsleven als voor de J.H. Donnerschool als voor de individuele kinderen is een brug tussen het bedrijfsleven en de J.H. Donnerschool dus volgens mij zeer gewenst.


Willem Massier

M. 0642706390