Comité van aanbeveling

Wilma Gorissen

Wilma is Bestuurs- en Organisatiewetenschapper, directeur-bestuurder van Ons Bedrijf, bestuurslid Barneveldse Industriële Kring (BIK) en lid van de Raad van Toezicht van Handicap.nl.

Motivatie: Kinderen met een leerachterstand en/of met  gedragsproblematiek draag ik een zeer warm hart toe. Deze kinderen hebben soms een wat minder hoog ‘knuffelgehalte’, maar zijn daarom niet minder van waarde. Zij verdienen een eerlijke kans in onze samenleving en hebben recht op goed en passend onderwijs. Daarom neem ik heel graag zitting in het Comité van Aanbevelingen van de Donnerschool!

Karina van Triest

Karina was bestuurder Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld.

Motivatie: Ik vind, dat ieder kind gelijke kansen verdient om zijn of haar talenten te kunnen ontwikkelen en ontplooien. En dat de kinderen van de Donnerschool daarvoor net iets meer nodig hebben dan een ander, is een feit. Alleen ontbreken daarvoor vaak de middelen en mogelijkheden. Vandaar dat ik de werving van donateurs en anderen van harte ondersteun.

Monique Rosbergen

Monique is lid van de Raad van Toezicht van STEV,  Stichting Eemvallei Educatief, lid in de Orde van Oranje Nassau en draagster van de gouden speld van gemeente Barneveld.

Motivatie: Mijn moeder was een deel van haar professionele leven betrokken bij, zo heette dat toen, een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en een school voor moeilijk lerende kinderen. Als jong kind ging ik regelmatig met haar mee en daar heb ik geleerd dat niet iedereen hetzelfde is als jij en dat niet ieder kind dezelfde kansen krijgt als jij. Maar vooral, dat ieder kind door goede onderwijskundige begeleiding geholpen kan worden om zijn of haar talenten (weer) ten volle te benutten en het beste uit zich zelf te halen. Dat is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor de samenleving. Een initiatief als de Vrienden van de J.H. Donnerschool verdient dan ook steun van ons allen. 

Ellen Alders

Ellen is directeur van Welzijn Barneveld.

Motivatie: Ook kinderen die al veel hebben meegemaakt of dagelijks hinder ervaren door bijvoorbeeld trauma’s, hechtingsproblematieken, ASS problematiek of diverse combi’s van diagnoses hebben er recht op om hun talenten te ontwikkelen. Het reguliere onderwijs kan hen dat niet bieden. De J.H. Donnerschool is voor deze kinderen de place to be, maar heeft ook draagvlak in de samenleving nodig. Vandaar de ‘Vrienden van de J.H. Donnerschool’. Van harte aanbevolen.

Dr. Asje van Dijk

Asje was tot 31 januari 2021 burgemeester van Barneveld en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Het afscheidscadeau dat de vertrekkend burgervader kreeg, bestemde hij – hoe bijzonder – voor de Vrienden van de J.H. Donnerschool.

Motivatie: In ons Jeugddorp De Glind is de J.H. Donnerschool een heel mooie plek waar kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, een veilige plek vinden. Met super gemotiveerde en professionele leerkrachten die hen begeleiden. Samen met de vele (gast)ouders helpen zij de jongeren op weg en geven ze ontwikkelingskansen aan hen. Die school met de leerlingen, leerkrachten en (gast)ouders heeft een heel warm plekje in mijn hart. Die school verdient het dat we er als samenleving om heen staan.

Ik hoop, dat dit initiatief dan ook tot heel mooie ondersteuning zal leiden en heb mijn naam er dus graag mee verbonden. Heel veel succes!

Dr. Tom van den Belt

Tom is managementwetenschapper, -filosoof en organisatiesocioloog.  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Motivatie: Juist, omdat ik uit jarenlange ervaring in de jongerenwerk weet hoe een goede school het verschil kan maken tussen een leven met kansen en een leven met weinig kansen in de maatschappij, gun ik de leerlingen van de J.H. Donnerschool, waarvan zij buiten hun wil en noodgedwongen gebruik moeten maken, een school die alles kan bieden wat ze nodig hebben. Het prachtige werk van de J.H. Donnerschool beveel ik van harte aan voor ondersteuning. 

Kees van der Werf

Voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van de J.H. Donnerschool en lid in de Orde van Oranje Nassau.

Motivatie: Al sinds 1972 ben ik door mijn werk in de jeugdzorg betrokken geraakt bij de J.H. Donnerschool. Achtereenvolgens als groepsleider, hoofd pedagogische dienst in Jeugddorp De Glind en tenslotte als voorzitter van de Raad van Toezicht. De Donnerschool heeft gedurende de stelselwijzigingen Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs steeds bewezen dat zij een onderwijsaanbod op maat heeft voor een specifieke doelgroep dat andere scholen niet kunnen bieden. De Donnerschool is bij uitstek in staat om het talent van jongeren dat soms schuilgaat onder tal van (gedrags)problemen optimaal tot ontwikkeling te brengen. Ik wil de school dan ook van harte aanbevelen om hun speciale kwaliteit in het onderwijsaanbod in de gemeente Barneveld.Het specifieke aanbod vraagt om extra middelen die niet uit de reguliere bekostiging kunnen worden betaald. Daarom ondersteun ik de werving van donateurs en begunstigers van harte. 

Lukas Scheijgrond

Lukas is als mens en onderwijsman geraakt door de enorme impact voor kinderen om uit huis geplaatst te worden. Hij draagt samen met zijn vrouw een gezinshuis in Voorthuizen.

Motivatie: Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen om op een goede plek in de samenleving terecht te komen. De J.H. Donnerschool helpt kinderen die extra steun nodig hebben, zodat ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat is waardevol voor die kinderen zelf en voor onze hele samenleving. De middelen waar de school dit van moet doen zijn echter beperkt. De school zelf kan hier dus ook onze steun bij gebruiken. Daarom roep ik u graag op om ook bij te dragen aan het belangrijke werk dat de J.H. Donnerschool voor onze samenleving en in het bijzonder deze kinderen doet. 

Wij nodigen u- particulieren en bedrijven – uit om om de J.H. Donnerschool heen te gaan staan. Met

Doet u ook mee?

Klik hier om vriend te worden!